SINFDAN TASHQARI O’QISH. SINFDAN TASHQARI O’QISH JARAYONIDA BOLALAR ADABIYOTIDAN FOYDALANISH
(Adabiyot)

ANDIJON VILOYATI PEDAGOG KADRLARNI QAYTA TAYYORLASH VA MALAKASINI OSHIRISH INSTITUTI
SINFDAN TASHQARI O’QISH. SINFDAN TASHQARI O’QISH JARAYONIDA BOLALAR ADABIYOTIDAN FOYDALANISH
2 soat ma’ruza
Ma’ruzachi: Boltaboyeva S.