Boshlang’ich sinf o’qish darslarida o’quvchilarning og’zaki nutqini o’stirish usullari
(1-4 Л (2У))

ANDIJON VILOYATI PEDAGOG KADRLARNI QAYTA TAYYORLASH VA MALAKASINI OSHIRISH INSTITUTI
Boshlang’ich sinflarda sinfdan tashqari o’qish darslarini tashkil etish, ilg’or usullardan foydalanish
2 soat amaliy
Ma’ruzachi: S.Boltaboyeva