Литература Урок 2 часа
(4Л (2У))

ANDIJON VILOYATI PEDAGOG KADRLARNI QAYTA TAYYORLASH VA MALAKASINI OSHIRISH INSTITUTI
Boshlang’ich sinf o’qish dars
larida o’quvchilarning og’zaki nutqini o’stirish usullari

2 soat amaliy

Ma’ruzachi: S.Boltaboyeva