Toshkent sh. maktab o'qituvchilari tajribalaridan - Из опыта учителей школ г.Ташкента.
Bu erda Toshkent shahar o'qituvchilari tomonidan ishlab chiqilgan elektron ta'lim resurslari joylashtirilgan - Здесь размещены электронные образовательные ресурсы, разработанные учителями школ г.Ташкента.

Под-категории
Boshlang'ich ta'lim - Начальное образование
5-sinf / 5-класс
6-sinf / 6-класс
7-sinf / 7-класс
8-sinf / 8-класс
9-sinf / 9-класс
Yangiyo'l tumani