Multimedia umumta'lim dasturlarini rivojlantirish Markazining masofiy tizimida ishlash (MOODLEga kirish) - Работа преподавателя в системе ДО ЦРМОП (Введение в MOODLE)

Под-категории
MOODLE haqida boshlang'ich ma'lumotlar